Kirjallinen kysymys häätökäytäntöjen kohtuullistamisesta koronakriisin ajaksi

BLOGI 15.4.2020

HUSSEIN AL-TAEE

Eduskunnan puhemiehelle


Suomeen helmikuussa iskenyt koronaviruksen pandemia-aalto on vaatinut hallitukselta voimakkaita toimia viruksen leviämisen pysäyttämiseksi. Suomen historiassa ensimmäistä kertaa käyttöönotetulla valmiuslailla on ollut suuri vaikutus niin suomalaisten arkeen kuin taloussektorin toimintaedellytyksiin. Suomalaisten terveyden suojeleminen on ensisijainen prioriteetti, mutta samalla yrityselämään astuneet rajoitteet ovat johtaneet lomautuksiin ja työttömyyteen. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan 16.3. asti tarkasteltuna lomautettuja oli huhtikuun alussa jo noin 110 000 luvun kasvaessa joka päivä. 


Kotitaloudet:

Suomessa asumiskulut muodostavat yhden suurimmista kotitalouksien menoeristä. Vuonna 2019 suomalaisista kotitalouksista 4 prosenttia oli nk. asumiskustannusrasitteisia kotitalouksia, joilla käytettävissä olevista nettomääräisistä tuloista yli 40 prosenttia kuluu asumismenojen kattamiseen. Vuonna 2018 pienituloisista kotitalouksista kaikkiaan 20,5 prosenttia oli asumiskustannusrasitteisia. Lomautukset ja työttömyys ovat siis erityisesti uhka pienituloisten toimeentulolle. Ansiomenetykset taas lisäävät sosiaalipoliittisten etuuksien painetta kasvaneiden asumistuki- ja toimeentulohakemusten myötä.  

 

Yritykset:

Myös yritykset ovat päätyneet maksuvaikeuksiin myynnin ja tulojen supistuessa, osa pienistä yrityksistä on jo nyt tehnyt raskaan päätöksen liiketoiminnan lopettamisesta. Hallituksen valmistelemissa yritysten tukipaketeissa on pyritty huomioimaan yritysten kiinteät menot, mutta tukea on tarjolla vain rajoitetusti. Osa yrityksistä ei ole myöskään pystynyt neuvottelemaan liikehuoneistoa vuokraavan tahon kanssa vuokranmaksuaikojen pidentämisestä tai mahdollisesta vuokranhinnan alentamisesta.

 

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan maksamattomat vuokrat johtavat häätötoimenpiteisiin noin 2-3 kuukauden kuluttua vuokraveloista. Vuokranantaja voi käynnistää häädön joko purkamalla ensin vuokrasopimuksen tai hakemalla suoraan häätötuomion käräjäoikeudesta, jolloin vuokrasopimuksen purkuvaihe voi näin jäädä välistä. Vuokralaisen näkökulmasta tämä saattaa tarkoittaa, että mahdollisuus maksusuunnitelmasta neuvotteluun ja vuokranmaksupäivän siirtämiseen saattaa astua kuvaan vasta, kun asia on siirretty käräjäoikeuden käsittelyyn. 

 

Häätöasian tullessa vireille, vuokralaiselle osoitettu muuttopäivä määrätään normaalitapauksessa 2-3 viikon päähän muuttokehotuksen lähettämispäivästä. Häätöuhan alla oleva voi kuitenkin hakea muuttokehotuksessa olevaan muuttopäivään lykkäystä parista kuukaudesta jopa useampaan kuukauteen ulosottomiehen harkinnan mukaisesti. Vuokranantaja voi myös perua vielä tässä kohtaa häädön, jos vuokravelat maksetaan kokonaan pois tai jos vuokralainen ja vuokranantaja pääsevät yhteiseen sopimukseen vuokranmaksusta. 

 

Nyt poikkeuksellisessa tilanteessa olisi tärkeää, että vuokralaisen mahdollisuuksia häädön välttämiseksi lisättäisiin. Vuokranantajia voitaisiin esimerkiksi kehottaa kääntymään ensin vuokralaisen puoleen mahdollisen maksusuunnitelman laatimiseksi sen sijaan, että häätöä haettaisiin suoraan oikeusteitse. Myös ulosottomiehen tapauskohtaiseen harkintaan tulisi lisätä joustoa niin, että se huomioisi koronan aiheuttamat taloudelliset menetykset vuokralaiselle ja mahdollistaisi muuttopäivän siirtämisen siten, että vuokralaiselle jäisi enemmän aikaa tukien ja/tai sosiaalietuuksien hakemiseen ja taloudellisen tilanteen vakauttamiseen. 


Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:


Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä koronan vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden pienituloisten ja yrittäjien vuokranmaksujen helpottamiseksi,

 

aikooko hallitus huolehtia ulosottokäytäntöjen ja häätökäytäntöjen muuttamisesta niin, että niissä huomioitaisiin paremmin vuokralaisen koronatilanteesta johtuva heikentynyt maksukyky?


Helsingissä 15.04.2020


Hussein al-Taee


Hussein al-Taee
@rauhantaee Twitter
Rauhantaee Facebook
@rauhantaee Instagram
Hussein al-Taee on ehdolla vuoden 2019 eduskuntavaaleissa SDP:n ehdokkaana